Klubbstuga

Utby IK har en klubbstuga vid Bergsjöns Motionscentral/Geråshallen.

Adress:

Ljusårsvägen 56

415 18 Göteborg

 

För mer information, kontakta:

Stefan Janslätt

Tel: 0733-35 82 01
stefan.janslatt@gmail.com

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig