SM-poäng

Hur bra är Utby IK och redovisning av utvecklingen de senaste åren

Det finns många sätt att bedöma en förenings  verksamhet. Ett sätt, som många klubbar använder sig av, är att sammanställa antalet SM-poäng föreningen erövrat. SM poäng får de som placerat sig bland de sex bästa i SM-tävlingar utomhus: SM för seniorer ger placering = 1,0 poäng, SM 22 år = 0,75 poäng, SM 19 år = 0,5 poäng och SM 17,16 och15 år = 0,25 poäng. Varje aktiv kan bara få poäng 1 gång/år individuellt. Läs även under friidrottsförbundets länk SM-POÄNG!

I nedanstående tabell har vi dessutom delat Ullevi FK:s poäng i Utby respektive Vikingen. Det innebär ibland att blir det utdelade ojämna poäng vilket beror på att det i Lag-SM och Stafett-SM fördelas poäng efter antalet aktiva från respektive klubb som är med i respektive lag. Om det t.ex i ett senior-SM är ett lag som kommer bland de sex bästa på 4x100m får Ullevi FK 1,0 poäng. Om laget innehåller tre aktiva från Utby och en från Vikingen blir ju fördelningen 0,75 poäng  till Utby och 0,25 till Vikingen. Ett P19-lag på 3x800m ger 0,5 SM-poäng om man blir bland de sex bästa. Med t.ex två aktiva  från Vikingen och en från Utby ger det Vikingen 0,33 och Utby 0,165 poäng.

Utby IK IK Vikingen Summa
2019  8.25 32.25 40.50
2018 9,00 29.00 38.00
2017 8,35 27,90 36,25
2016 16.35 27.15 43.00
2015 11.35 29.90 41.25
2014 10,95 25.80 36,75
2013 12.80 27.20 40.00
2012 10,78 23,47 34,25
2011 14,35 23,65 38.00
2010 11,55 22.70 34,25
2009 12,25 20.00 32,25
2008 8,34 21,66 30.00
2007 9.00 22.50 32.50
2006 6,16 24,84 31.00
2005 7,67 18,08 25,75
2003 5,18 19,57 24,75
2001 3.80 25,95 29,75
1999 3.40 20.10 23.50
1997 3,85 20.40 24,25
1995 6,75 20,75 27.00
1993 7,531 16,569 24.00
1991 7,75 6.50 14,25

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig