Årsberättelse och klubbtidning

Årsberättelse

Då klubbtidningen inte har utkommit under de senaste åren visar vi här Friidrottens årsberättelse. 

Klubbtidning

Utby IK:s klubbtidning utkom med 1-4 nummer/år och gjorde så i många år. Den skildrade hela klubbens verksamhet:  friidrott, orientering, Gamla UIK:are samt den gemensamma verksamheten i huvudklubben.

Tidningens namn har varierat med årstid och utgivningsdagar enligt nedan. Klicka på årtalet för att se tidningen i pdf-format.

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig