30-bästa

I seniorgrenar med dess förutsättningar finns en lista över de 30 bästa resultaten i varje gren. Förändras och fylls på kontinuerligt. Denna gäller endast utomhus.

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig