Medlemsavgifter

Utby IK:s medlems- och träningsavgifter betalas för kalenderår.

Inbetalningskort för 2023 kommer att skickas ut i mars.

För friidrottssektionen gäller följande avgifter för kalenderåret 2023.
Vid start senare under året kan träningsavgiften minskas, dock betalas alltid hela medlemsavgiften.

  • 12 år och yngre (födda 2011 eller senare) medlems – och träningsavgift 350 kr/år
  • 13-20 år (födda 2003-2010) medlems – och träningsavgift 500 kr/år
  • 21 år och äldre (födda 2002 eller tidigare) medlems – och träningsavgift 1200 kr/år
  • 21 år och äldre (födda 2002 eller tidigare) aktiva medlemmar som ej tränas av klubbens tränare 400 kr/år
  • Passivt medlemskap i alla åldrar 100 kr/år

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig