Historik

Utby IK bildades den 26 juni år 1925 på ett kafé i Gamlestaden. Initiativtagarna var bröderna Stenmark.

Från starten fanns sektioner för allmän idrott, orientering och bandy. Bandyn lades ner redan på femtiotalet, men man spelade handboll under fem decennier från 1930- till 70-talet. I dag är det friidrott och orientering vi håller på med.

År 2001 utgavs en Jubileumsbok och under åren har ett flertal Jubileumsfester arrangerats. Läs mer under respektive länk.

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig