Årsmöte

VÄLKOMMEN till Utby IKs klubbstuga
Tisdagen den 24 mars kl: 19.00.

Då har vi nämligen vårt ÅRSMÖTE 

Skribent: Curt-Roland Ljung
E-post: kurtenljung@gmail.com