Årsmöte på Tisdag

På grund av pandemin kan inte mer än 8 personer närvara live på Årsmöte Tisdagen den 23 mars vilket är i stort sett Huvudstyrelsemedlemmarna.

Ni som önskar vara med digitalt på årsmötet ber vi skicka ett mail till

Utby@ullevi.nu

så skickar vi en länk till teams strax innan mötet kl 19.00

Skribent: Curt-Roland Ljung
E-post: kurtenljung@gmail.com