Årsmöte UtbyK

Varje år har man chansen att välja ny styrelse och göra sin röst hört över någonting som rör Utby IK

I år är det Tisdagen den 26 mars kl. 18.00 i Utby IKs klubbhus

VÄLKOMNA

Skribent: Curt-Roland Ljung
E-post: kurtenljung@gmail.com