Huvudstyrelse

Utby IK 2021

Namn mail
Stefan Janslätt ordförande stefan.janslatt@gmail.com
Abdisalam Yusuf vice ordförande diini44@hotmail.com
Britt Birklin sekreterare britt.birklin@gmail.com
Christer Bergagård kassör fam.bergagard@gmail.com
Kjell Larsson ledamot kjell.s.t.larsson@telia.com
Per Olsson Ledamot
Curt-Roland Ljung Suppleant
Elisabeth Janslätt suppleant

 

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig