Kanslilokalen brandhärjad

Dagen efter den stora branden när Slottsskogshallen brann ner till grunden visar bilden hur det ser ut. Ingen trodde på allvar att någonting skulle fanns kvar i vårt kansli.

Lokalen är ett skyddsrum, men när man stod o såg lågorna dagen innan var vi alla övertygad om att allt hade brunnit upp i lokalen!

Otroligt nog har elden inte kommit in i lokalen! Lite vattenskador dock. Utby IK har nu sitt kansli temporärt på F-Hus. Så därför har datorer och mestadelen av pärmar kunnat räddas! Och enligt brandmännen skall gamla kanslilokalen rivas så småningom om!

Skribent: Curt-Roland Ljung
E-post: kurtenljung@gmail.com