Mats Hedhag

Vår omtyckte ledare Mats Hedhag har hastigt lämnat oss.

Vi tänker nu närmast på de anhöriga till Mats.

Vi kommer för alltid att ha kvar ett ljust minne av det som Mats gjort under många år för vår förening.

23 april 1962 – 10 december 2021

Vila i frid.

Skribent: Anders Gren
E-post: anders@ucvast.se