Mera Suldan

Vid årets Finnkamp hade klubben 2 deltagare.
Suldan Hassan som efter ett stark lopp placerade sig som 2a på 1500m.

Lovisa Lindh hade inte samma ”fräscha ben” utan med en 4a plats på 200m var hon långt ifrån nöjd..

Men det kommer mera tillfällen..

Skribent: Curt-Roland Ljung
E-post: kurtenljung@gmail.com