Statistik

Klubben för statistik i tre delar:

Årsstatistik
Samtliga resultat i samtliga klasser och grenar, både inom- och utomhus.

Klubbrekord
Utomhus finns klubbrekord i samtliga klasser och grenar (ej veteraner). Inomhus endast seniorklasser.

30-bästa
I seniorgrenar med dess förutsättningar finns en lista över de 30 bästa resultaten i varje gren. Förändras och fylls på kontinuerligt. Denna gäller endast utomhus.

Skribent: Roger Andersson