STORT STORT TACK

Till alla funktionärer som hjälpte till på årets Adventsspel

I år samarbetade vi med Bohus IF och Majorna IK. Det visade sig fungera alldeles utmärkt. Tävlingen samlade rekordantal anmälningar dvs. över 2500st. Även ekonomiskt gav tävlingen ett rekordöverskott.

Ett extra STORT speciellt tack till Bo Gustafsson som ställde upp med den lagade varmmaten till våra fantastiska funktionärer. Maten räckte också till försäljning vilket starkt bidrog till vårt fina ekonomiska överskott!!

Skribent: Curt-Roland Ljung
E-post: kurtenljung@gmail.com